„Champagne” castiga disputa cu „Champagner Sorbet” vandut de lanțul ALDI in Germania

Comitetul Interprofesional al Vinului Denumire de Origine Protejată „Champagne” a  introdus o acțiune în fața instanțelor germane împotriva companiei deţinătoare a lanţului de magazine Aldi, pentru a interzice vânzarea de sorbet sub numele de „Champagner Sorbet”, ce conţine 12% şampanie. Potrivit afirmaţiilor Comitetului Interprofesional, distribuţia sorbetului sub acest nume aduce grave încălcări Denumirii de Origine Protejată (DOP) „Champagne”, prin folosirea renumelui acesteia. Instanţa germană a sesizat Curtea Europeană de Justiţie pentru a clarifica situaţiile în care se poate considera că este folosit renumele unei denumiri de origine protejate. În urma hotărârii, Curtea Europeană a stabilit că exploatarea ilegală a reputaţiei unei denumiri de origine protejată presupune urmărirea unui profit necuvenit de pe urma acesteia. În speţa de faţă, se statuează că un sorbet poate fi vândut sub numele de „Champagner Sorbet”, dacă cel puţin una dintre caracteristicile sale esenţiale este atribuită în primul rând şampaniei. Curtea a constatat că sorbetul în cauză nu prezintă nicio caracteristică esenţială a şampaniei, iar aplicarea denumirii „Champagner Sorbet” pe ambalajul interior sau exterior al produsului este falsă sau înșelătoare și, prin urmare, ilegală.