Revânzarea programelor de calculator este legală – decizie recentă a Curții de Justiţie a Uniunii Europene

microsoft_banner1200x536

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat într-o hotărâre dată in 12 octombrie 2016 că titularul dreptului de autor asupra unui program de calculator, care a vândut, în UE, o copie cu licenţă nelimitată a acelui program pe un suport material, cum ar fi CD sau DVD, nu se mai poate opune revânzării ulterioare a copiei, în ciuda clauzelor contractuale care interzic orice transfer suplimentar. Hotărârea a fost pronunţată după ce compania Microsoft a dat în judecată doi cetăţeni letoni care au vândut online diverse programe de calculator protejate prin drepturi de autor, precum versiuni ale software-ului Microsoft Windows sau Microsoft Office.

Problema care a fost pusă în discuţie privea legalitatea revânzării copiei deja folosite a programului, stocată pe un suport material non-original (back-up-ul copiei sau copia de rezervă), de către o persoană care a achiziţionat-o de la un alt cumpărător subsecvent, precum şi posibilitatea vânzării copiei de rezervă a cumpărătorului subsecvent, în situaţia în care vânzatorul iniţial şi-a şters copia sa ori a încetat să o mai folosească, în conformitate cu teoria epuizării dreptului. Curtea a constatat că Directiva 91/250/EEC privind protecţia legală a programelor de calculator, acordă titularului dreptului de autor dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea permanentă sau temporară, totală sau parţaială a programului. Cu toate acestea, o copie de rezervă a unui program de calculator poate fi făcută şi fără acordul titularului dreptului de autor, dacă sunt îndeplinite două condiţii: copia să fie realizată de către o persoană care are dreptul de a folosi programul şi efectuarea copiei să fie necesară.

Prin urmare, dispoziţiile Directivei trebuie interpretate în sensul că, deși dobânditorul inițial a unei copii a unui program de calculator însoțită de o licență de utilizator nelimitată are dreptul de a revinde copia respectivă şi licenţa sa la un nou dobânditor, el nu poate, cu toate acestea, să furnizeze copia lui de rezervă către un nou dobânditor fără acordul titularului dreptului, dacă  suportul material original al copiei, care a fost inițial livrat, a fost deteriorat, distrus sau pierdut.

Sursa: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160110en.pdf