Proprietatea intelectuală

Proprietatea intelectuală face referire la creațiile minții: invenții (brevete/patente), opere literare și artistice, nume, imagini, simboluri, design, toate acestea fiind utilizate în activitatile comerciale

Deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală pot controla și trebuie răsplătiți pentru uzul acesteia, acest fapt încurajând inovația și creativitatea spre beneficiul umanității.

Proprietatea intelectuală este imparțită în doua categorii principale:

Dreptul de autor (Copyright) care include lucrări literare și artistice precum romane, poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, site-uri web, softuri, picturi, fotografii, sculpturi, design arhitectural etc.  și drepturile conexe  care includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării, drepturile legate de înregistrarile efectuate de producătorii de fonograme și drepturile apărute ca urmare a emisiei programelor de radio si televiziune.

Proprietatea industrială care include:

  • brevetele de invenție (patentele);
  • modelele de utilitate și topografiile pentru produse semiconductoare;
  • mărcile și indicațiile geografice;
  • desenele și modelele industriale.

Orice afacere are nevoie de protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Ce fel de protecție ar trebui să folosiți?

Iată mai jos o imagine de ansamblu a ceea ce presupune fiecare tip de proprietate intelectuală:

DREPTUL DE AUTOR

Drepturile de autor asigură protejarea operelor și a creațiilor artistice.

Cele mai cunoscute forme de drepturi de autor sunt operele cinematografice, cărțile, picturile, sculpturile și muzica.

În cele mai multe limbi europene, cuvântul copyright este cunoscut ca desemnând drepturile de autor.

BREVETUL DE INVENȚIE (PATENTUL)

Brevetele sunt necesare pentru protejarea invențiilor. Brevetele oferă raspunsuri la intrebări precum: cum funcționează lucrurile, ce fac ele, cum acestea îndeplinesc anumite funcțiuni, din ce sunt realizate și modul în care sunt realizate.

Poate fi brevetată o gamă largă de tehnologii, de la un medicament nou la un circuit electric sau o nouă utilizare a unui produs sau procedeu cunoscut. Brevetele pot fi invenții noi în totalitate, precum și îmbunătățiri ale celor existente. Dacă aveți o nouă tehnologie sau chiar o nouă metodă de afaceri, ar trebui să luați în considerare obținerea unui brevet.

Brevetele trebuie înregistrate pentru a obține protecție înainte de a fi aduse la cunoștința publicului.

MARCA

O marcă definește pur și simplu identitatea unei companii. Acesta include totul, de la nume la sloganuri și logouri.

Protecția unei mărci comerciale poate fi obținută prin simpla ei folosire, dar se poate obține o protecție mult mai puternică daca vă înregistrați marca. Mărcile cele mai cunoscute din lume sunt în general logourile și numele de branduri renumite, cum ar fi Apple, Google sau Nike.

Fiecare companie are nevoie de o marcă comercială pentru a-și proteja reputația pe piața și în comunitatea de investititori.

DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE

Desenul sau modelul industrial protejează aspectul exterior al unui produs redat în două sau în trei dimensiuni și trebuie să aducă noutate și să aibă un caracter individual.

Exemple de produse protejate de un desen industrial sunt etichetele, paginile web, iar exemple de modele industriale sunt telefoanele mobile cum ar fi iPhone, Samsung sau forma sticlelor de Coca-Cola sau Boresc.

MODELUL DE UTILITATE

Modelul de utilitate protejează o invenție tehnică nouă care depașeste nivelul unei simple îndemânări profesionale și este susceptibilă de aplicare industrială.

Titlul de protecție (certificatul) garantează titularului/inventatorului sau succesorului său în drepturi protecția invenției tehnice pentru o perioada de 6 ani; și se poate prelungi pe două perioade a câte 2 ani, durata modelului de utilitate neputând depăși 10 ani de la data depunerii cererii.

Notă de informare pentru politica de GDPR aplicată de ProtectMARK | Termeni și condiții