Înregistrare marcă la EUIPO

O marcă înregistrată în Uniunea Europeană asigură protecție în toate cele 27 state membre

Înregistrare mărci EUIPO

Produsele sau serviciile oferite de compania dumneavoastră sunt deja pe piața din Europa?

V-ați înregistrat marca la EUIPO?

Vă apărați drepturile în mod corect?

Vă monitorizați marca în Uniunea Europeană?

Marca înregistrată în Uniunea Europeană

Înregistrarea unei mărci la EUIPO vă protejează împotriva contrafacerii și a încălcării drepturilor conferite de aceasta pe întreg spațiul Uniunii Europene.

O marcă comunitară vă asigură protecția în toate cele 28 de state europene.

Este Uniunea Europeană o piața pe care o luați în considerare pentru produsele/serviciile dumneavoastră?

Doriți să utilizați marca în mai multe state din UE?

Dacă o marcă este utilizată în cel puțin 3 state europene, atunci ar fi indicat înregistrarea unei mărci comunitare decât înregistrarea națională în statele respective atat din considerente de costuri cât și din considerente de timp.

Statele care formeză Uniunea Europeană sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria.

Avantajele inregistrării unei mărci europene

  • o marcă comunitară este valabilă la nivelul întregii Uniuni și acordă titularului drepturi exclusive de folosință ce permit interzicerea contrafacerii de către terți;
  • este necesară doar depunerea unei singure cereri, care are avantajul unor costuri mai scăzute;
  • o marcă comunitară este opozabilă atât unor mărci comunitare ulterioare, dar și marcilor naționale ulterioare;
  • o marcă comunitară poate constitui un drept de prioritate pentru inregistrarea ulterioară a unei marci la nivel național sau internațional în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
  • o marcă comunitara poate fi folosita doar pe teritoriul unei singure tari;
  • protecția poate fi obținută în fața instanțelor din orice țară, deciziile având efect la nivel comunitar;
  • dacă inregistrarea este refuzată de EUIPO, marca poate fi inregistrată la nivel național invocând prioritatea de depunere la EUIPO, printr-o cerere de conversie în mărci naționale, în toate statele în care protecția nu este oprită prin opoziții de mărcile naționale anterioare.

ProtectMARK vă poate asista ca mandatar pe întreaga perioadă de înregistrare  a mărcii la EUIPO. Dacă doriți acest lucru trebuie doar să ne trimiteți un mesaj prin intermediul acestui link si veți fi contactat/ă în cel mai scurt timp de către un consultant ProtectMARK.

CONTACTAȚI-NE PENTRU DETALII. CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

Cine poate aplica?

O marcă comunitară(marcă a Uniunii Europene) poate fi înregistrată atât de solictanți membri ai Uniunii Europene cât și de persoane din afara acesteia. Acestea din urma vor trebui să apeleze la serviciile unui cosilier in proprietate industrială din statele membre care are recunoscut dreptul de reprezentare în fața Oficiului European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Limba

Cererea poate fi depusă în oricare din limbile oficiale ale Uniunii Europene, însă pentru desfășurarea procedurii trebuie selectată o limbă oficială a EUIPO. Limbile oficiale ale EUIPO sunt: engleza, franceza, germana, spaniola si italiana.

Invocarea priorității

Prioritatea unei inregistrări naționale poate fi invocată pentru înregistrarea unei mărci comunitare. De asemenea, și o marcă comunitară poate constitui drept de prioritate pentru o inregistrare națională sau internațională ulterioară.

Invocarea seniorității

Dacă o marcă este deja inregistrată în unul sau mai multe state din UE de către același titular, este posibilă invocarea seniorității mărcii înregistrate. Aceasta înseamnă că marca comunitară se va bucura de aceleași condiții de validitate ca și marca a cărei senioritate se invocă.

Procedura de înregistrare a mărcii la EUIPO

O cerere de înregistrare este analizată, în primul rând, în ceea ce privește condițiile de formă, cum ar fi plata taxelor și clasele NISA pe care se va înregistra marca.

Odată verificate formalitățile, EUIPO va efectua o cercetare pentru verificarea disponibilității mărcii, notificând proprietarii care au mărci ce intră în conflict cu marca propusă doar dacă deponentul a solicitat un raport de cercetare a disponibilității cu plată.

Marca va fi examinată pentru încălcarea motivelor absolute de refuz (lipsa distinctivității, încalcarea unor articole din Regulament referitoare la motivele absolute de refuz, a unor drepturi de proprietate intelectuală existente etc.)

Odată depașită aceasta fază, marca va fi publicata in Buletinul Oficial EUIPO pentru depunerea de opoziții. Perioada de opozitie dureaza 3 luni de la data publicării mărcii în buletinul oficial.

Dacă nu sunt depuse opoziții împotriva mărcii propuse la înregistrare, aceasta va fi înregistrată si va primi un certificat de înregistrare în format electronic.

Marca europeana va fi protejată în toate cele 27 state membre pe o perioadă inițială de 10 ani și va putea fi prelungită pe termen nelimitat din 10 în 10 ani.

ProtectMARK vă poate asista ca mandatar pe întreaga perioadă de înregistrare  a mărcii la EUIPO. Dacă doriți acest lucru trebuie doar să ne trimiteți un mesaj prin intermediul acestui link si veți fi contactat/ă în cel mai scurt timp de către un consultant ProtectMARK.

Obligația de utilizare

Folosirea unei mărci comunitare este obligatorie in termen de 5 ani de la înregistrare în cel puțin unul din statele membre ale UE.

Opoziția

Sistemul comunitar este un sistem bazat pe opoziții. Aceasta presupune că dacă un titular de marcă națională sau europeană dorește să prevină înregistrarea unei mărci ulterioare propuse spre înregistrare la nivel european, trebuie să depună o opoziție împotriva mărcii propuse la înregistrare.

Dacă a fost depusă o opoziție, va începe o perioadă de 2 luni, numită peroada de “cooling-off” (de ragaz). În această perioadă se pot desfașura negocieri și pot fi încheiate tranzacții sau acorduri ce coexistență de către titularii mărcilor. Dacă se ajunge la o ințelegere între părți în această perioadă și daca se aduc modificări claselor, taxa de opoziție va fi returnată oponentului. Dacă in perioada de “cooling-off” părțile nu au ajuns la un acord, procedura opoziției continuă, Oficiul solicitând părților completări sau puncte de vedere pentru a analiza cât mai obiectiv argumentele depuse de cele două părți. După ce ambele părți au trimis completările solicitate de Oficiu, sau chiar în lipsa acestora, oficiul se va pronunța, fie prin admiterea în tot sau în parte a opoziției, fie prin respingerea ei. Decizia comisiei de opoziții poate fi atacată cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

CONTACTAȚI-NE PENTRU DETALII. CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

Notă de informare pentru politica de GDPR aplicată de ProtectMARK | Termeni și condiții