TERMENI & CONDIȚII GENERALE generale de colaborare

Oferim clienților noștri asistență rapidă și eficientă într-un domeniu de activitate complex

ProtectMARK respectă toate aspectele legale și comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuală.

Acest lucru nu înseamnă pentru noi doar asigurarea de consiliere juridică, ci reprezintă în special o grijă și o responsabilitate aparte față de necesitățile cliențillor noștri în acest domeniu și adaptarea procedurilor în beneficiul și pentru nevoile fiecărui client în parte.

Fiecare angajat al sociatății noastre are obligativitatea și conștiința păstrării secretului de serviciu, toate solicitările făcute de clienți către ProtectMARK fiind strict confidențiale.

Acest lucru include, de asemenea, păstrarea confidențialității oricărui material primit de la client în ceea ce privește rezolvarea oricăror probleme ce țin de domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Termenii de mai jos definesc unele aspecte importante ale relației noastre cu dumneavoastră. Ințelegerea și respectarea lor pot face ca relația noastră să fie una de succes.

Toate acțiunile de specialitate întreprinse de ProtectMARK vor fi efectuate în conformitate cu acești termeni.

Ne bazăm pe dumneavoastră să ne transmiteți în timp util informații complete si exacte.

Toate oficiile de stat pentru înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală au în procedurile lor termene pentru soluționarea etapelor procedurale, iar incapacitatea de a respecta aceste termene poate duce la pierderea drepturilor definitiv.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru pierderea drepturilor dacă nu ne furnizați în timp util informații clare și complete, pentru a putea acționa în termenul prevăzut de lege. În permanență și în termen legal veți fi informați de consultanții noștri cu privire la limita de timp și la acțiunile sau informațiile necesare.

Dacă doriți mai multe informații despre drepturile de proprietate intelectuală sau despre înregistrarea mărcilor la OSIM, EUIPO sau WIPO, puteți beneficia de o sesiune gratuită de consultanță juridică cu sepcialiștii noștri, pe care îi puteți contacta prin intermediul acestui link.

Orice modificări ale informațiilor despre titularii drepturilor – schimbare de sediu social sau schimbări de denumire și/sau adresa, orice intenție de schimbare de proprietate asupra drepturilor – cesiuni, licențe – trebuie semnalată imediat, pentru ca toate aceste modificări importante să fie transmise oficiilor de care aparțin, în termen și să fie înregistrate oficial pentru opozabilitate față de terți. De aceea vă rugăm să ne semnalați aceste aspecte imediat ce ele s-au materializat sau urmează să fie realizate.

În cazurile urgente, dacă va fi necesar, vom ține cont de instrucțiunile primite verbal, acestea urmând a fi transmise și prin instrucțiuni sau confirmări scrise, pentru evitarea oricăror conflicte.

Vă vom oferi, la cerere, estimări de costuri viitoare în concordanță cu activitatea pe care o vom desfășura pentru protejarea drepturilor dumneavoastră de proprietate intelectuală. Estimările realizate de noi vor fi pur orientative și nu vor fi definitive. Toate acțiunile care vor fi întreprinse în numele și în interesul dumneavoastră vor fi contra cost. Plățile se vor efectua în conformitate cu Contractul de Mandat încheiat și condițiile de plata agreate de comun acord in Anexele Contractului.

Termenele de plată vor trebui respectate conform clauzelor menționate în Contract și Anexe, iar pentru depășirea lor vom percepe penalități.

În cazul în care o creanță va fi așteptată o perioada mai mare de 120 zile, ne rezervăm dreptul de a suspenda lucrările în curs până când va fi plătită suma restantă. În astfel de circumstanțe, nu vom înceta colaborarea noastră, însă, vă vom trimite o notificare cu privire la intenția noastră de a face acest lucru, în scris.

Nicio schimbare a termenilor de mai sus nu este valabilă dacă nu s-a făcut în scris, între ProtectMARK și clienții săi.

Pentru eventuale întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerabdare să colaborăm cu dumneavoastră

Ne puteți contacta prin intermediul acestui link.

Notă de informare pentru politica de GDPR aplicată de ProtectMARK | Termeni și condiții